W jaki sposób złożyć reklamację?

Każdą reklamacje prosimy niezwłocznie zgłosić telefonicznie, faksem lub e-mailem do naszego działu handlowego lub bezpośrednio do naszego przedstawiciela handlowego. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu ustalenia najwygodniejszego sposobu załatwienia reklamacji.  

 

Jaki towar nie podlega reklamacji?

Reklamacji i zwrotom nie podlegają produkty, które były sprzedawane w cenach specjalnie obniżonych np. ze względu na uszkodzone opakowanie czy krótszy termin ważności.

 

Reklamacje dostawy towaru

I. USZKODZENIA TOWARU W TRANSPORCIE

Uszkodzenia towaru wynikłe podczas transportu, należy natychmiast zgłosić kierowcy dostarczającemu towar. W przypadku:

  1. dostawy realizowane naszym transportem – reklamacje należy zgłosić najpóźniej w ciągu jednego dnia od otrzymania dostawy.
  2. gdy palety i paczki dostarczane są przez firmę kurierską – należy spisać protokół w obecności kuriera w dniu dostawy

UWAGA!!! W PRZYPADKU DOSTAW W PACZKACH PROSIMY O OTWARCIE KARTONÓW W OBECNOŚCI KURIERA I POBIEŻNE SPRAWDZENIE STANU TOWARÓW DELIKATYNYCH.

II. NIEZGODNOŚCI ILOŚCIOWE ORAZ TOWARY Z WADĄ (np. krótki termin ważności) W DOSTAWIE

Reklamacje prosimy zgłaszać jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od przyjęcia dostawy. 

a) brak towaru – wystawiamy fakturę korygującą lub dostarczamy towar w następnej dostawie

b) nadwyżka towaru – możemy zaproponować zakup towaru z atrakcyjnym upustem lub odbierzemy towar przy następnej okazji

W przypadku braku informacji o niezgodnościach w dostawie w wyżej określonych terminach, uznaje się dostawę jako zgodną z oczekiwanym zamówieniem. Hurtownia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. REKLAMACJE ZGŁOSZONE PO POWYŻSZYCH TERMINACH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ.

WAŻNE!!! Prosimy o nie wyrzucanie uszkodzonych i wadliwych towarów do czasu rozpatrzenia reklamacji.

 

REKLAMACJE GWARANCYJNE

Towary podlegające gwarancji (głównie urządzenia elektryczne) przyjmowane będą do reklamacji tylko i wyłącznie z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (np. paragonem). W przypadku gwarancji przedłużonej udzielanej przez producentów konieczne jest przedstawienie potwierdzenia rejestracji tego faktu.

Reklamowany sprzęt proszę przekazać naszemu pracownikowi (kierowca, przedstawiciel handlowy) lub przesłać pocztą na nasz adres.

WAŻNE!!! Prosimy:

  1. przed przyjęciem sprzętu od klienta zapytać czy zapoznał się z instrukcją obsługi
  2. o szczegółowe i czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  3. jeżeli to możliwe o podanie daty i numeru faktury zakupu w naszej firmie
  4. zwrócenie uwagi czy reklamowany sprzęt jest kompletny oraz czy nie jest uszkodzony mechanicznie.
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług.pdf